Värmeteknik – Termisk design

NordHeat levererar inte bara färdiga produkter – vi utför tjänster och kan vara en del i ett större projekt som innefattar:

  • Dimensionering / Värmeteknik

  • Mekanisk konstruktion

  • Monterings och reparationsarbeten

  • Design med de senaste termiska beräkningsprogrammen


– 30 års erfarenhet av termiska beräkningar
– Snabba svar
– Marknadsledande mjukvaran AspenTech EDR
– Bas för den mekaniska dimensioneringen är TEMA
(Standards of Tubular Exchanger Manufacturers Association).

 

 

 Följande behöver vi veta för att ta fram värmetekniska lösningar till er:

 


– Medium på båda sidorna: Kemisk sammansättning
– Temperatur: In- och utgående; drifts och konstruktionstemperatur
– Flödesmängden
– Trycket: Drifts och konstruktionstryck är nödvändigt för gas och ånga
– Tillåtet tryckfall

 

 

Tryckkärlsnormer vi jobbar med:

  • Europa: PED
  • Utanför Europa: ASME

Konstruktioner kontrolleras/godkänns av tredjepart vid behov

Vi nätverkar inom forskarvärlden och delar resurser med våra tillverkare.