Våra tjänster

NordHeat levererar inte bara färdiga produkter – vi utför tjänster och kan vara en del i ett större projekt som innefattar:

 • Dimensionering / Värmeteknik

 • Mekanisk konstruktion

 • Monterings och reparationsarbeten

 • Design med de senaste termiska beräkningsprogrammen


– 30 års erfarenhet av termiska beräkningar
– Snabba svar
– Marknadsledande mjukvaran AspenTech HTFS
– Bas för den mekaniska dimensioneringen är TEMA
(Standards of Tubular Exchanger Manufacturers Association).

 

 Följande behöver vi veta för att ta fram lösningar till er:

 • Medium på båda sidorna: Kemisk sammansättning, oljetyp, mängd av klorider/fasta partiklar exempel på nödvändig data
 • Temperatur: In- och utgående, på båda medierna; drifts och konstruktionstemperatur
 • Flödesmängden
 • Trycket: Såväl normalt drifts- som konstruktionstryck. Nödvändig uppgift för gas och ånga, gärna även för vätskor
 • Tillåtet tryckfall

Tryckkärlsnormer vi jobbar med:

 • Europa: PED
 • Utanför Europa: ASME

Konstruktioner kontrolleras/godkänns av tredjepart vid behov

Vi är uppkopplade till de senaste rönen inom forskarvärlden och delar resurser med våra tillverkare.