Produkter
  

Nordheat AB erbjuder:

- Design med de senaste termiska beräkningsprogrammen
- 30 års erfarenhet av termiska beräkningar
- Snabba svar
- Bas för den mekaniska dimensioneringen är TEMA
(Standards of Tubular Exchanger Manufactures Association).
Tryckkärlsnormer vi jobbar med:
-
Europa: PED
- Utanför Europa: ASME
- Kina: SQL
NordHeat AB gör beräkningar både med hjälp av standardmetoder och avancerad mjukvara.
Vi är uppkopplade till de senaste rönen inom forskarvärlden och delar resurser med våra tillverkare.

Konstruktioner kontrolleras/godkänns av ÅF vid behov 
Copyright © 2010 NordHeat AB