Produkter

TubvärmeväxlarePlattvärmeväxlareEl-patronVad vi behöver veta för att ta fram lösningar till Er?

- Medium på båda sidorna: Kemisk sammansättning, oljetyp, mängd av klorider/fasta partiklar exempel på nödvändig data
- Temperatur: In- och utgående, på båda medierna; drifts och konstruktionstemperatur
- Flödesmängden
- Trycket: Såväl normalt drifts- som konstruktionstryck. Nödvändig uppgift för gas och ånga, gärna även för vätskor
- Tillåtet tryckfall

Ju fler och noggrannare uppgifter dimensioneringen kan baseras på desto säkrare blir den.

Ladda ned Excel-filen och fyll i så många fält Ni kan. Skicka den sedan till Nordheat så analyserar vi Er data. Ange även i vilken typ av anläggning värmeväxlaren skall sitta, om det finns krav på yttre mått etc.
-->teknisk spec.xls<-- -->Omvandlingstabell<-- -->Ståltabell<-
 


Om Ni är osäkra på något, kontakta oss så hjälper vi till!

Copyright © 2010 NordHeat AB