Plattvärmeväxlare
Kontakta oss
Tubvärmeväxlare Plattvärmeväxlare El-patron
 

Lödda plattvärmeväxlare

En lödd plattvärmeväxlare har ett mycket bra förhållande mellan storlek och effekt, den är liten, har låg vikt och hög tillförlitlighet. Den är lätt att installera och att byta. Lödda plattvärmeväxlare kombinerar utmärkta värmeöverföringsegenskaper med tillförlitlighet. Flexibel produktion och korta leveranstider försäkrar att lödda plattvärmeväxlare även är ett bra ekonomiskt alternativ.

Packningsförsedda plattvärmeväxlare

En packningsförsedd plattvärmeväxlare är utvecklad för användning i fjärrvärme- och fjärrkyleapplikationer med stora effektuttag. Den kan öppnas för rengöring samt byte av plattor och/eller packningar. Våra packningsförsedda plattvärmeväxlare är kanske inte alltid marknadens billigaste alternativ, men håller garanterat högsta klass för många år av problemfri drift.

Plate and Shell-värmeväxlare

Plate & Shellvärmeväxlaren är en kombination av plattvärmeväxlare och tubvärmeväxlare. Den kombinerar tubvärmeväxlarens tålighet mot höga tryck med plattvärmeväxlarens höga verkningsgrad och små yttermått. P & S värmeväxlaren finns i standardutförande upp till PN 40 men kan levereras i högre tryckklasser om så önskas. P & S värmeväxlaren är konstruerad helt utan packningar och är 100% säker mot läckage.
 

Copyright © 2010 NordHeat AB